• مصطفی ازقندي

  مصطفی ازقندي

  سمت: مدیریت

  مدرک تحصیلی: دکتري

  رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

  میزان سابقه آموزشی: 13 سال

  پست الکترونیک: M.azghandi@en.bahardanesh.org

 • الهه مقدم

  الهه مقدم

  سمت: مسئول دپارتمان انگلیسی (Supervisor)

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

  میزان سابقه آموزشی: 12 سال

  پست الکترونیک: E.moghadam@en.bahardanesh.org

 • سپیده سلطانی

  سپیده سلطانی

  سمت: کارشناس آموزش

  مدرک تحصیلی: کارشناسی

  رشته تحصیلی: مترجمی زبان فرانسه

  میزان سابقه آموزشی: 4 سال

  پست الکترونیک: S.soltani@en.bahardanesh.org

 • سمیرا بافتی زاده

  سمیرا بافتی زاده

  سمت: کارشناس اداری

  مدرک تحصیلی: کارشناسی

  رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات

  میزان سابقه آموزشی: 3 سال

  پست الکترونیک: S.Baftizadeh@en.bahardanesh.org